Expert på utkomstskydd och forum för samverkan

Om du blir arbetslös

Kom ihåg att anmäla dig som arbetslös arbetssökande till arbets- och näringsbyrån (TE-byrån) senast den första dagen du är arbetslös.

Den första ansökningen kan du skicka till din egen arbetslöshetskassa 2-3 veckor efter att du har blivit arbetslös.

OBSERVERA

Skicka aldrig ansökningar och löneintyg till Arbetslöshetskassornas Samorganisation.

Alla ansökningar och intyg ska skickas till arbetstagarens egen arbetslöshetskassa.

Om du har frågor beträffande dina dagpenningsärenden ska du vända dig till din egen arbetslöshetskassa. Din egen kassa ger dig även råd i frågor om ditt medlemskap och om erhållande och utbetalning av arbetslöshetsförmåner.

PRESENTATION

Finland har 26 arbetslöhetskassor som betalar inkomstrelaterad dagpenning till sina medlemmar under deras arbetslöshet. Arbetslöshetskassornas Samorganisation r.f. är en intresse- och utbildningsorganisation samt ett samarbetsorgan.

På den här webbplatsen hittar du information om förmåner som arbetslöshetskassorna betalar, om ändringar inom arbetslöshetsskydd samt om arbetslöshetskassornas funktion.

Yleiset kirjanmerkit